THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

Chi thiết Thư mời ĐHĐCĐ bất thường vui lòng xem tại đây!

Ý kiến bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *