Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Sáng 27-7, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lần thứ V (giai đoạn 2020-2025); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Cá nhân đạt thành tích xuất sắc về phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2015-2020.

       Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho tập thể Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang “đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2019”; Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao tặng bằng khen cho 01 cá nhân là Thạc sĩ Bảo vệ thực vật Trần Thị Thu Em, Trưởng Ban Ứng dụng Công nghệ Sinh học trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang “đạt thành tích xuất sắc về phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2015-2020”. Danh hiệu này là động lực, tấm gương sáng cho tập thể Công đoàn của Công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu để luôn đạt được những thành tích xuất sắc./.

Hoàng Thành

 

Ý kiến bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *